TranslaDocs verktyg för översättning av dokument - Användarvillkor

Introduktion: Välkommen till en värld av gratis översättning av dokument från TranslaDocs! Vår kostnadsfria tjänst, som tillhandahålls av TranslaDocs team, garanterar att layouten i dina dokument bevaras perfekt med varje översättning. Ta dig tid att läsa följande användarvillkor för att kunna använda våra oöverträffade tjänster för bevarande av dokumentlayout på rätt sätt. Genom att använda vår TJÄNST bekräftar du och samtycker till att följa alla de villkor som beskrivs i ANVÄNDNINGSVILLKOREN.

Tjänstebeskrivning: TranslaDocs är en gratis översättningstjänst för dokument som gör det möjligt för användare att ladda upp och översätta dokument på olika språk.

Användarens ansvar: Genom att använda TranslaDocs samtycker du till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar samt dessa villkor. Du är också ansvarig för att allt material som skickas till TranslaDocs är korrekt, lagligt och inte inkräktar på någon tredje parts rättigheter.

Begränsning av ansvar:TranslaDocs tillhandahåller sina tjänster "i befintligt skick" och lämnar inga garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. TranslaDocs är inte ansvarig för skador som uppstår till följd av användningen av dess tjänster.

Privatlivspolicy: TranslaDocs värdesätter sina användares integritet och har en omfattande integritetspolicy för att skydda personlig information. Genom att använda TranslaDocs godkänner du villkoren i integritetspolicyn.

Intellektuell egendom: Allt innehåll och material från TranslaDocs, inklusive, men inte begränsat till, text, bilder, logotyper och programvara, skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och ägs av TranslaDocs eller dess licensgivare. Du får inte använda, ändra eller reproducera detta innehåll utan TranslaDocs uttryckliga skriftliga medgivande.

Bortkoppling: TranslaDocs förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avsluta din användning av webbplatsen och tjänsterna om du bryter mot dessa villkor eller av någon annan anledning.

Modifieringar av villkoren: TranslaDocs kan när som helst ändra dessa villkor, och sådana ändringar ska träda i kraft när de publiceras. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du de ändrade villkoren.

Genom att använda TranslaDocs bekräftar du att du har läst och förstått dessa villkor och samtycker till att vara bunden av dem.

Gör en donation för att stödja oss