Nástroj na preklad dokumentov TranslaDocs - Podmienky používania

Úvod: Vitajte vo svete bezplatných prekladov dokumentov od TranslaDocs! Naša bezplatná služba, ktorú poskytuje tím TranslaDocs, zaručuje, že pri každom preklade bude dokonale zachovaná grafická úprava vašich dokumentov. Venujte prosím čas prečítaniu nasledujúcich podmienok používania, aby ste mohli správne využívať naše bezkonkurenčné služby zachovania rozloženia dokumentov. Používaním našich SLUŽIEB beriete na vedomie a súhlasíte s dodržiavaním všetkých podmienok uvedených v PODMIENKACH POUŽÍVANIA.

Opis služby: TranslaDocs je bezplatná služba na preklad dokumentov, ktorá používateľom umožňuje nahrávať a prekladať dokumenty v rôznych jazykoch.

Zodpovednosť používateľa: Používaním TranslaDocs súhlasíte s dodržiavaním všetkých platných zákonov a predpisov, ako aj týchto zmluvných podmienok. Ste tiež zodpovední za to, že všetky materiály predložené do TranslaDocs sú presné, legálne a neporušujú práva žiadnej tretej strany.

Obmedzenia zodpovednosti: TranslaDocs poskytuje svoje služby na základe "ako sú" a neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu, výslovné ani implicitné. Spoločnosť TranslaDocs nenesie zodpovednosť za žiadne škody vyplývajúce z používania jej služieb.

Politiky ochrany osobných údajov: Spoločnosť TranslaDocs si cení súkromie svojich používateľov a na ochranu osobných údajov má zavedené komplexné pravidlá ochrany osobných údajov. Používaním služby TranslaDocs súhlasíte s podmienkami politiky ochrany osobných údajov.

Intelektuálne vlastníctvo: Všetok obsah a materiály spoločnosti TranslaDocs, vrátane, ale nie výlučne, textu, obrázkov, log a softvéru, sú chránené autorským právom a zákonmi o ochranných známkach a sú vlastníctvom spoločnosti TranslaDocs alebo jej poskytovateľov licencií. Tento obsah nesmiete používať, upravovať ani reprodukovať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti TranslaDocs.

Ukončenie: Spoločnosť TranslaDocs si vyhradzuje právo ukončiť vaše používanie stránok a služieb z dôvodu porušenia týchto podmienok alebo z akéhokoľvek iného dôvodu podľa vlastného uváženia.

Modifikácie zmluvných podmienok: Spoločnosť TranslaDocs môže tieto zmluvné podmienky kedykoľvek upraviť a takéto úpravy budú účinné od ich zverejnenia. Pokračovaním v používaní stránky vyjadrujete súhlas s upravenými podmienkami.

Používaním TranslaDocs potvrdzujete, že ste si prečítali tieto podmienky a súhlasíte s nimi.

Darujte nám a podporte nás