Nástroj pro překlad dokumentů TranslaDocs - Podmínky použití

Úvod : Vítejte ve světě bezplatných překladů dokumentů od společnosti TranslaDocs ! Naše bezplatná služba, kterou poskytuje tým TranslaDocs , zajišťuje, že při každém překladu bude dokonale zachováno uspořádání vašich dokumentů. Abyste mohli správně využívat naše bezkonkurenční služby zachování vzhledu dokumentů, věnujte prosím čas přečtení následujících podmínek použití. Používáním našich SLUŽEB berete na vědomí a souhlasíte s dodržováním všech podmínek popsaných v PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ.

Popis služby: TranslaDocs je bezplatná služba pro překlad dokumentů, která uživatelům umožňuje nahrávat a překládat dokumenty v různých jazycích.

Zodpovědnost uživatele: Používáním TranslaDocs souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy, jakož i tyto smluvní podmínky. Jste také zodpovědní za to, že všechny materiály zaslané do TranslaDocs jsou přesné, legální a neporušují práva žádné třetí strany.

Omezení odpovědnosti: TranslaDocs poskytuje své služby tak, jak jsou, a neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky. Společnost TranslaDocs neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku používání jejích služeb.

Zásady ochrany osobních údajů: Společnost TranslaDocs si cení soukromí svých uživatelů a má zavedeny komplexní zásady ochrany osobních údajů. Používáním služby TranslaDocs souhlasíte s podmínkami zásad ochrany osobních údajů.

Intelektuální vlastnictví: Veškerý obsah a materiály společnosti TranslaDocs, mimo jiné včetně textu, obrázků, log a softwaru, jsou chráněny zákony o autorských právech a ochranných známkách a jsou vlastnictvím společnosti TranslaDocs nebo jejích poskytovatelů licence. Tento obsah nesmíte používat, upravovat ani reprodukovat bez výslovného písemného souhlasu společnosti TranslaDocs.

Ukončení: Společnost TranslaDocs si vyhrazuje právo ukončit vaše používání Stránek a Služeb z důvodu porušení těchto Podmínek nebo z jakéhokoli jiného důvodu, a to podle vlastního uvážení.

Modifikace smluvních podmínek: Společnost TranslaDocs může tyto smluvní podmínky kdykoli upravit a tyto změny jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění. Dalším používáním stránek vyjadřujete souhlas s upravenými podmínkami.

Používáním TranslaDocs potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit.

Přispějte nám na naši podporu