Narzędzie do tłumaczenia dokumentów TranslaDocs - Warunki użytkowania

Witamy w świecie darmowych tłumaczeń dokumentów od TranslaDocs! Nasza bezpłatna usługa, świadczona przez zespół TranslaDocs, zapewnia, że układ Państwa dokumentów jest doskonale zachowany przy każdym tłumaczeniu. Prosimy o poświęcenie czasu na zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania z usługi, aby prawidłowo korzystać z naszych niezrównanych usług zachowania układu graficznego dokumentów. Korzystając z naszych USŁUG, potwierdzają Państwo i zgadzają się przestrzegać wszystkich warunków opisanych w WARUNKACH UŻYTKOWANIA.

Opis usługi: TranslaDocs to darmowy serwis tłumaczenia dokumentów, który umożliwia użytkownikom przesyłanie i tłumaczenie dokumentów w różnych językach.

Odpowiedzialność użytkownika: Korzystając z TranslaDocs, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji, a także niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie materiały przesłane do TranslaDocs są dokładne, legalne i nie naruszają praw osób trzecich.

Ograniczenie odpowiedzialności: TranslaDocs świadczy swoje usługi na zasadzie "tak jak jest" i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. TranslaDocs nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z jej usług.

Polityka prywatności: TranslaDocs ceni sobie prywatność swoich użytkowników i posiada kompleksową politykę prywatności w celu ochrony danych osobowych. Korzystając z TranslaDocs, zgadzasz się na warunki polityki prywatności.

Własność intelektualna: Wszystkie treści i materiały TranslaDocs, w tym, ale nie tylko, tekst, obrazy, logo i oprogramowanie, są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych i są własnością TranslaDocs lub jej licencjodawców. Nie można używać, modyfikować ani reprodukować tych treści bez wyraźnej pisemnej zgody TranslaDocs.

Odstąpienie od umowy: TranslaDocs zastrzega sobie prawo do zakończenia korzystania przez Państwa z Witryny i Usług z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu lub z innego powodu, według własnego uznania.

Modyfikacje Warunków Umowy: TranslaDocs może w każdej chwili zmodyfikować niniejsze Warunki Umowy, a modyfikacje te stają się skuteczne z chwilą ich opublikowania. Kontynuując korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na zmienione warunki.

Korzystając z TranslaDocs, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś te warunki i zgadzasz się być nimi związany.

Przekaż darowiznę, aby nas wesprzeć